Het betreft dan activiteiten die niet tot de kerntaken van Maastricht University behoren, maar wel een rechtstreeks verband hebben met haar taken en doelstellingen. De UMH-participaties brengen nieuwe UM-kennis dichter bij de markt en dragen bij aan commercieel toepasbare uitvindingen en ontdekkingen. UMH is een aparte rechtspersoon, waarvan de aandelen volledig in handen van Maastricht University zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ruud Bollen MBA (CEO)
E: ruud.bollen@umholding.nl
T: +31-(0)6-11908886


Maastricht University Holding BV
Bezoekadres: Oxfordlaan 70, NL-6229 EV Maastricht
Postadres: Postbus 1036, NL-6201 BA Maastricht